Akupraktor

Aktuella delkurser i Akupraktor® yrkesutbildning.
Många av dessa kurser är även öppna för nybörjare som inte läser hela Akupraktor®-programmet.

Grundkurs i Kinesiologi och Muskeltestning, 2-4 november 2018

Aktuella kurser och utbildningar


= Nybörjarkurs (Helgkurser 1 - 2,5 dagar, inga eller få förkunskaper).
= Fördjupningskurs (du behöver vissa nödvändiga förkunskaper).
= Yrkesutbildning (utbildning till terapeut, spridda 4-dagarskurser under 1-2 år, inga förkunskaper).


 27 oktober 2018   (kinesiolog)
3e Kinesiologi Konferensen - Kinesiolog 30 år

 20-23 september 2018   (Kinesiolog)
8. Fingertestning och OrganPlexus ®

 28-30 september 2018   (Kinesiolog)
Holografisk Kinesiologi - Ulf Kilman

 4-7 oktober 2018   (Fysiopraktor)
Spinal Anatomi

 18-21 Oktober 2018   (Kinesiolog)
9. Strukturell Kinesiologi och Sportkinesiologi

 2-4 november 2018   (Kinesiolog, Fysiopraktor, Akupraktor, Psykopraktor)
Grundkurs i Kinesiologi och Muskeltestning

 9-13 november 2018   (Fysiopraktor)
Ackermann Osteopati-Kiropraktik 1

 15-18 november 2018   (Kinesiolog)
10. Psykologisk Akupraktik PAP

 29 november-2 december 2018   (Fysiopraktor)
Manuell Muskeltestning 3

 13-16 december 2018   (Kinesiolog)
11. Nutritionskinesiologi och Neuroakupunktur

 januari-december 2018   (Kinesiolog)
Repetition i kinesiologi

 10-13 januari 2019   (Fysiopraktor)
Manuell Muskeltestning 4

 10 Januari 2019 - 23 Februari 2020   (Kinesiolog)
yrkesutbildning KINESIOLOG 2019

 10-13 januari 2019   (Kinesiolog)
1. Kinesiologi och manuell muskeltestning

 24-27 januari 2019   (Kinesiolog)
12. Energetisk kinesiologi - 8Qi

  7-10 februari 2019   (Fysiopraktor)
Manuell Kinesiologi 1

 7-10 Februari 2019   (Kinesiolog)
2. Manuell Kinesiologi och OrganPlexus®

 7-10 Februari 2019   (Kinesiolog)
2. Manuell Kinesiologi och OrganPlexus®

 21-24 februari 2019   (Kinesiolog)
13. Kinesiologi Integrering

 7-10 mars 2019   (Fysiopraktor)
Manuell Kinesiologi 2

 4-7 april 2019   (Fysiopraktor)
Impulsering & Mobilisering

 2-5 maj 2019   (Fysiopraktor)
Traditionell Svensk Medicinsk Sjukgymnastik

 12-16 juli 2019   (Fysiopraktor)
Ackermann Osteopati-Kiropraktik 2

 augusti 2019   (Fysiopraktor)
Examen Fysiopraktor-Physiopractor

 2018   (Psykopraktor, Kinesiolog)
Behandlingskort för PAP Egenvårdsprogram

 augusti 2018-augusti 2019   (Fysiopraktor)
Repetition i Fysiopraktor-utbildningen


Nybörjarkurser

3e Kinesiologi Konferensen - Kinesiolog 30 år , 27 oktober 2018
Grundkurs i Kinesiologi och Muskeltestning, 2-4 november 2018
1. Kinesiologi och manuell muskeltestning, 10-13 januari 2019
2. Manuell Kinesiologi och OrganPlexus®, 7-10 Februari 2019
2. Manuell Kinesiologi och OrganPlexus®, 7-10 Februari 2019


Yrkesutbildningar

yrkesutbildning KINESIOLOG 2019, 10 Januari 2019 - 23 Februari 2020


Fördjupningskurser

Holografisk Kinesiologi - Ulf Kilman, 28-30 september 2018
Repetition i kinesiologi, januari-december 2018


Utbilda dig till

Fysiopraktor®
Kinesiolog
Psykopraktor®
Akupraktor®
'Akupraktor ® Skolan

Välkommen till Akupraktor® Skolan och Svenska Kinesiologiskolan

Nordens enda skola för utbildningar till licensierad Fysiopraktor®, Psykopraktor® och Akupraktor®.

Utbildning till Diplomerad Kinesiolog sedan 1988.
Sveriges främsta utbildning inom manuell muskeltestning, neuromuskulära tester och kinesiologi
Akupraktor® Skolan och Svenska Kinesiologi Skolan

www.Akupraktor.se / www.Akupraktor.com

Acupractor Academy
www.acupractor.com

Svenska Kinesiologi Skolan
Sigtunagatan 4, SE-113 22 Stockholm, Sweden

Telefon: 08-339669


Akupraktor logotype, ett registrerat varumärke

Design och webbproduktion, copyright © Mac Pompeius Wolontis, 2014
Orden Akupraktor ® och Acupractor ® är registrerade varumärken.
Akupraktor Skolan är en del av Svenska Kinesiologi Skolan (grundad 1987).